شرکت تحلیلگر بهمن
تعداد کارکنان: 11 تا 50 نفر

استخدام برنامه‌نویس مسلط به Java


موقعیت مکانی : استان خود را انتخاب کنید / شهر خود را انتخاب کنید
نوع همکاری : نوع همکاری
حداقل مدرک تحصیلی : کارشناسی
جنسیت : مهم نیست
سن : 30 - 22
میزان حقوق : میزان حقوق در نظر گرفته را مشخص کنید

مزایا :
بیمه
بیمه تکمیلی
شرح موقعیت :

شرح وظایف :
مسلط به Java Core , J2EE
مسلط به Spring Framework
آشنایی کامل با بانک های اطلاعاتی نظیر SQL , NOSQL
آشنا به Linux و Git
تمایل به کار تیمی
تمایل بسیار زیاد به یادگیری و آپدیت بودنشرایط احراز :
مهارت ها :